หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สนพ.สกลนคร วัดทักษะ รองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...
...

              นายวิเชียร เศวตจันฤกษ์ ผอ. สนพ.สกลนคร มอบหมายให้ นายสัญญา ซ้ายขวา หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ระดับ 1 ในวันที่ 5 เมษายน 2560 จำนวน 13 คน ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน                               โดยในการทดสอบภาคความรู้ได้ทำการทดสอบโดยใช้ระบบ e-testing ซึ่งเป็นการทดสอบโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร


ว้นที่ข่าว : 07/04/2560