หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > > > > > > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันที่รับสมัคร หน่วยงาน
1 ช่างสีรถยนต์ ระดับ 1 30 25 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร สมัคร
2 การทำตะกร้าหวายลายพื้นเมือง 30 25 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร สมัคร
3 ช่างสีรถยนต์ ระดับ 1 30 7 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร สมัคร
4 ช่างซ่อมรถยนต์ 30 7 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร สมัคร
5 ช่างซ่อมรถยนต์ 30 4 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร สมัคร
6 การใช้คอมพิวเตอร์สำนักงาน 280 6 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร สมัคร
7 ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ระดับ 1 30 13 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร สมัคร
8 การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรสำหรับทาภายนอก 30 20 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร สมัคร
9 การทำตะกร้าหวายลายพื้นเมือง 30 27 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร สมัคร
รายการที่ 1 - 9 จากทั้งหมด 9 รายการ