หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > > > > > > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 การเชื่อมผลิตภัณฑ์เบื้องต้น 30 18 มีนาคม 2562 22 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร สมัคร
2 ช่างซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ 30 18 มีนาคม 2562 22 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร สมัคร
3 การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 30 18 มีนาคม 2562 22 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร สมัคร
4 การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 30 25 มีนาคม 2562 29 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร สมัคร
5 การทำตะกร้าหวายลายพื้นเมือง 30 11 เมษายน 2562 15 เมษายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร สมัคร
6 ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น 30 22 เมษายน 2562 26 เมษายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร สมัคร
7 ผู้ควบคุมประจำหม้อไอน้ำ 30 20 พฤษภาคม 2562 24 พฤษภาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร สมัคร
8 การเชื่อมแม็กเหล็กหนา ระดับ 1 30 20 พฤษภาคม 2562 24 พฤษภาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร สมัคร
9 การควบคุมด้วยระบบนิวแมติกส์ไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม 30 20 พฤษภาคม 2562 24 พฤษภาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร สมัคร
รายการที่ 1 - 9 จากทั้งหมด 9 รายการ