หน้าแรก > กำหนดการเปิดทดสอบฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดทดสอบฝีมือแรงงาน
 
ประวัติการทดสอบ
ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่ทดสอบ หน่วยงาน สมัคร
1 ช่างไม้ก่อสร้าง 1 1 22 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร สมัคร
2 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 5 4 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร สมัคร
3 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 1 1 6 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร สมัคร
4 สาขาช่างเชื่อมมิก – แม็กสำหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 1 1 14 พฤษภาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร สมัคร
5 การดูแลผู้สูงอายุ 1 1 15 พฤษภาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร สมัคร
6 พนักงานนวดไทย 1 1 12 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร สมัคร
7 พนักงานนวดไทย 1 2 16 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร สมัคร
รายการที่ 1 - 7 จากทั้งหมด 7 รายการ