หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
รวมน้ำใจช่วยกาชาดจังหวัดสระแก้ว

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...

นางนฤมล พนาสนธิ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระแก้ว ผู้แทน มอบสิ่งของในนามหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานประจำจังหวัดสระแก้ว แด่ นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเพื่อนำไปเป็นของรางวัล ในงาน "วันรวมน้ำใจช่วยกาชาดจังหวัดสระแก้ว" ประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณอุทยาน พุทธมณฑลสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


ว้นที่ข่าว : 19/01/2561