หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สนพ.สระแก้วดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...

วันนี้ (17 ม.ค. 61) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้วร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคสระแก้วดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ 1 ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว จำนวน 105 คน ระหว่างวันที่ 17 - 19 มกราคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว


ว้นที่ข่าว : 17/01/2561