หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
พัฒนาฝีมือสระแก้วร่วมกับกฟภ.อรัญประเทศมอบหนังสือรับรองความรู้ความสามารถช่างชุมชน “1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า”

พัฒนาฝีมือสระแก้วร่วมกับกฟภ.อรัญประเทศมอบหนังสือรับรองความรู้ความสามารถช่างชุมชน “1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า”

...
พัฒนาฝีมือสระแก้วร่วมกับกฟภ.อรัญประเทศมอบหนังสือรับรองความรู้ความสามารถช่างชุมชน “1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า”
 
วันที่ 7 ธันวาคม 2560 นายเสริมสกุล พจนการุณ ผอ.สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว ร่วมกับ นายบรม ศิลปชัย ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภออรัญประเทศ มอบหนังสือรับรองความรู้ความสามารถสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร และเครื่องมือช่างไฟฟ้า ให้กับช่างไฟฟ้าชุมชนจากแต่ละตำบลในจังหวัดสระแก้ว จำนวน 20 คน ตามโครงการ “1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้าจังหวัดสระแก้ว” ซึ่งเป็นโครงการนำร่องผลิตช่างไฟฟ้าในชุมชนที่มีฝีมือ มีมาตรฐาน อย่างน้อยตำบลละ 1 คน ต่อปี โดยได้นำหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในเรื่องการ ระเบิดจากข้างใน มาเป็นแบบอย่างในการดำเนินงาน มุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาคน โดยเริ่มจากการให้ความรู้ สร้างอาชีพ สร้างเครือข่าย ระหว่างครอบครัวและชุมชนให้เข็มแข็งพร้อมที่จะรับการพัฒนาเพิ่มทักษะให้สามารถนำไปประกอบอาชีพ เป็นช่างอิสระ หรือช่างประจำชุมชนได้

ว้นที่ข่าว : 07/12/2560