หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
พัฒนาฝีมือสระแก้วประเมินฯ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ครั้งที่ 1/2561

พัฒนาฝีมือสระแก้วประเมินฯ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ครั้งที่ 1/2561

...
พัฒนาฝีมือสระแก้วประเมินฯ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ครั้งที่ 1/2561
 
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 นายเสริมสกุล พจนการุณ ผอ.สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว จัดประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้กับช่างไฟฟ้าในพื้นที่ จำนวน 30 คน มีผู้ผ่านการประเมินฯ ทั้งสิ้น 30 คน (จากเป้าหมายปี 2561 จำนวน 208 คน) คิดเป็นร้อยละ 14.42 ของเป้าหมาย (ยอดรวมผู้ผ่านการประเมินสะสมทั้งสิ้น 984 คน) ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

ว้นที่ข่าว : 20/11/2560