เปิดฝึกอบรม สาขา DSD Smart Farmers ให้แก่ กลุ่มเกษตรกรอำเภออาจสามารถ
 
เปิดฝึกอบรม สาขา DSD Smart Farmers ให้แก่ กลุ่มเกษตรกรอำเภออาจสามารถ