ผู้อำนวยการ สนพ.ร้อยเอ็ด มอบหมายให้ หัวหน้าฝ่าย สทร. เข้าร่วมพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอ ณ ห้องประชุมบุรุษจันทร์ อุตมะพรหม โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
 
ผู้อำนวยการ สนพ.ร้อยเอ็ด มอบหมายให้ หัวหน้าฝ่าย สทร. เข้าร่วมพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอ ณ ห้องประชุมบุรุษจันทร์ อุตมะพรหม โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 ผู้อำนวยการ สนพ.ร้อยเอ็ด มอบหมายให้ หัวหน้าฝ่าย สทร. เข้าร่วมพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอ ณ ห้องประชุมบุรุษจันทร์ อุตมะพรหม โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นประธาน