ฝ่ายทดสอบมาตรฐานดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารให้กับช่างฝีมือและช่างในสถานประกอบการตลอดจนบุคคลทั่วไป
 
ฝ่ายทดสอบมาตรฐานดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารให้กับช่างฝีมือและช่างในสถานประกอบการตลอดจนบุคคลทั่วไป