ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด ฝ่ายพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงาน ดำเนินการสอบคัดเลือกประชาชนและบุคคลทั่วไป เข้าฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ ๑/๒๕๖๐
 
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด ฝ่ายพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงาน ดำเนินการสอบคัดเลือกประชาชนและบุคคลทั่วไป เข้าฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ ๑/๒๕๖๐