รับรางวัลชนะเลิศ The Best of DSD 2016
 
รับรางวัลชนะเลิศ The Best of DSD 2016