ข่าว หน้าแรก > ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
 
ชื่อ-นามสกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ตำแหน่ง
นายประณัย - ปุณนานนท์ 14 กุมภาพันธ์ 2538 - 29 ตุลาคม 2542 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด
นายศุภมิตร - เพชรล้ำ 15 กุมภาพันธ์ 2542 - 30 กันยายน 2544 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด
นายสนิท - ศิริกุลวัฒนา 1 ตุลาคม 2544 - 30 กันยายน 2548 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด
นายโฆษิต - ถาวระ 25 ตุลาคม 2548 - 30 กันยายน 2549 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด
นายชาญชัย - สุขบริบูรณ์ 1 พฤศจิกายน 2549 - 30 กันยายน 2553 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด
นายกิตติภพ - แสงฤทธิ์ 30 พฤศจิกายน 2553 - 30 มิถุนายน 2554 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดน้อยเอ็ด
นายอรรถชัย - สุกใส 14 กรกฎาคม 2554 - 18 พฤศจิกายน 2556 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด
นายสมชาติ - สุภารี 20 พฤศจิกายน 2556 - 18 พฤศจิกายน 2559 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด
นายชาติชาย - สุจินพรัหม 29 พฤศจิกายน 2559 - 30 พฤศจิกายน 2560 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด
นายปราโมทย์ - พากพูลไพร 29 พฤศจิกายน 2560 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด
 


รายการที่ 1 - 10 จากทั้งหมด 10 รายการ