ข่าวฝึกอบรม


 
หัวข้อข่าว
ฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงานสาขาการสร้างงานสร้างอาชีพด้วยระบบ E- Commerce
ว้นที่ข่าว : 19/06/2562
เปิดฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพเสริม สาขาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
ว้นที่ข่าว : 01/04/2562
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ดเปิดฝึกอบรมให้แก่เกษตรกรยุคใหม่ สาขา DSD Smart Farmers
ว้นที่ข่าว : 01/04/2562
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ดเปิดฝึกอบรมให้แก่เกษตรกรยุคใหม่ สาขา DSD Smart Farmers
ว้นที่ข่าว : 01/04/2562
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ดเปิดฝึกอบรม สาขา DSD Smart Farmers
ว้นที่ข่าว : 01/04/2562
จัดฝึกอบรม สาขา DSD Smart Farmers.
ว้นที่ข่าว : 18/03/2562
จัดฝึกอบรม สาขา DSD Smart Farmers.
ว้นที่ข่าว : 18/03/2562
กิจกรรมการปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 2/2562 จำนวน 2 สาขา ได้แก่ ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร,สาขาช่างแต่งผมสตรี
ว้นที่ข่าว : 27/02/2562
ฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา DSD smart farmers อำเภอเสลภูมิ
ว้นที่ข่าว : 27/02/2562
รสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกเตรียมเข้าทำงานรุ่นที่ 2/2562 สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร และและสาขาช่างแต่งผมสตรี
ว้นที่ข่าว : 25/02/2562
เปิดฝึกอบรม สาขา DSD Smart Farmers ให้แก่ กลุ่มเกษตรกรอำเภออาจสามารถ
ว้นที่ข่าว : 25/02/2562
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพเสริม สาขาการประกอบอาหารไทย กลุ่มผู้สูงอายุ
ว้นที่ข่าว : 21/01/2562
ปิดหน้าจอ