ข่าว หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
ข่าวฝึกอบรม
 

หัวข้อข่าว
สนพ.ร้อยเอ็ดเปิดหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ว้นที่ข่าว : 06/03/2560
สนพ.ร้อยเอ็ดเปิดหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาผู้ควบคุมเครื่องจักรรถยกขนาดไม่เกิน 10 ตัน
ว้นที่ข่าว : 06/03/2560
สนพ.ร้อยเอ็ดเปิดฝึกหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาการปูกระเบื้องโดยใช้วัสดุกาวซีเมนต์และวัสดุยาแนวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ว้นที่ข่าว : 01/02/2560
ฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพเสริม สาขาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร (การแปรรูปขนม
ว้นที่ข่าว : 27/12/2559
การฝึกอาชีพเสริม สาขาการแปรรูปผลิตภัณ์จากผ้า(กลุ่มโอทอป)
ว้นที่ข่าว : 27/12/2559
ดำเนินการเปิดฝึกหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการทำผ้าห่ม(กลุ่มโอทอป/กลุ่มอาชีพ)
ว้นที่ข่าว : 27/12/2559
"2560 สพน.ร้อยเอ็ด ปีแห่งการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ Thailand 4.0"
ว้นที่ข่าว : 27/12/2559
ดำเนินการเปิดฝึกหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการแปรรูปทางการเกษตร(ประเภทขนม)
ว้นที่ข่าว : 27/12/2559
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด โดยฝ่ายพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานได้เปิดฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพเสริม สาขา การทาสีอาคาร
ว้นที่ข่าว : 13/12/2559
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด ฝ่ายพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงาน ดำเนินการฝึกอบรม สาขาเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร
ว้นที่ข่าว : 07/12/2559
ศพจ.ร้อยเอ็ด ดำเนินการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการสร้างการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
ว้นที่ข่าว : 25/11/2559
การฝึกอบรมโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริมสาขาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า
ว้นที่ข่าว : 25/11/2559
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินการเปิดฝึกอาชีพเสริม สาขาการทำผ้าห่ม
ว้นที่ข่าว : 16/11/2559
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ดเปิดฝึกหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาช่างทาสีอาคาร
ว้นที่ข่าว : 07/11/2559
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงาน ดำเนินการสอบคัดเลือกประชาชนและบุคคลทั่วไป เข้าฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ ๑/๒๕๖๐
ว้นที่ข่าว : 03/11/2559
ร้อยเอ็ด เร่งยกระดับฝีมือให้แรงงานในสถานประกอบการเพื่อรองรับการบริการและท่องเที่ยว
ว้นที่ข่าว : 19/08/2559
ร้อยเอ็ด ฝึกอบรมนักบริการด้วยหัวใจบริการแบบมืออาชีพ
ว้นที่ข่าว : 01/08/2559
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด เร่งพัฒนาความสามารถด้านภาษาให้กับบุคลากรภาครัฐ
ว้นที่ข่าว : 01/08/2559
ร้อยเอ็ด ฝึกอบรมหลักการเป็นหัวหน้างาน รองรับการแข่งขันภาคอุตสากรรม
ว้นที่ข่าว : 01/08/2559
ร้อยเอ็ด จับมือร่วมกับนิปปอนเพนต์(ประเทศไทย) ปั้นช่างทาสีรองรับโครงสร้างพื้นฐานก่อสร้าง
ว้นที่ข่าว : 14/07/2559
รายการที่ 61 - 80 จากทั้งหมด 138 รายการ