ข่าว หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
ข่าวฝึกอบรม
 

หัวข้อข่าว
เปิดฝึกอบรมเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2561
ว้นที่ข่าว : 30/10/2560
ฝึกอบรมทหารเกณฑ์ก่อนปลดประจำการ
ว้นที่ข่าว : 19/10/2560
สนพ.ร้อยเอ็ดดำเนินการ เปิดฝึกอาชีพหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร
ว้นที่ข่าว : 18/09/2560
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด มอบหมายให้นางสาวกอบกาญจน์ สุทธิประภา หัวหน้าฝ่าย ส่งเสริม พรบ. ทดสอบมาตรฐานและรับรองความรู้ความสามารถ เปิดฝึกอาชีพ หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน
ว้นที่ข่าว : 18/09/2560
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นางสาวกอบกาญจน์ สุทธิปาะภา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริม พรบ. ทดสอบมาตรฐานและรับรองความรู้ความสามารถ เปิดฝึกอาชีพหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน ระยะเวลาฝึก
ว้นที่ข่าว : 18/09/2560
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด มอบหมายให้ น.ส. กอบกาญจน์ สุทธิประภา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริม พรบ. ทดสอบมาตรฐานและรับรองความรู้ความสามารถ เปิดฝึกอาชีพ หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร
ว้นที่ข่าว : 18/09/2560
สนพ.ร้อยเอ็ด มอบหมายให้ฝ่าย สทร. ดำเนินการเปิดฝึกอาชีพ หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ระยะเวลาฝึก
ว้นที่ข่าว : 18/09/2560
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด ฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร.
ว้นที่ข่าว : 01/08/2560
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด เปิดฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพเสริม สาขา การปูกระเบื้อง
ว้นที่ข่าว : 01/08/2560
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด ร่วมกับ บริษัท โสสุโก้ จำกัด และบริษัท ปูนตรานกอินทรีย์ จำกัด
ว้นที่ข่าว : 01/08/2560
สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาการประกอบอาหารไทย
ว้นที่ข่าว : 01/08/2560
สนพ.ดำเนินการเปิดฝึกอบรม สาขาการทำโอ่งผ้าไหม ให้แก่กลุ่มอาชีพ OTOP และกลุ่มคนพิการ
ว้นที่ข่าว : 05/07/2560
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด ดำเนินการเปิดฝึกอบรม สาขาการทำไวน์ข้าวกล้องหอมมะลิอินทรีย์สู่ตลาด OTOP
ว้นที่ข่าว : 30/06/2560
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด ดำเนินการเปิดฝึกอบรม สาขาผู้ควบคุมรถยกขนาดไม่เกิน 10 ตัน
ว้นที่ข่าว : 29/05/2560
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด ร่วมกับบริษัท เบทาโกร จำกัด ดำเนินการเปิดฝึกอบรม สาขาเทคนิคการสอนงาน (30ชม.)
ว้นที่ข่าว : 22/05/2560
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด ดำเนินการเปิดฝึกอบรม สาขาผู้ควบคุมรถยกขนาดไม่เกิน 10 ตัน
ว้นที่ข่าว : 22/05/2560
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าม่วง ดำเนินการเปิดฝึกอบรม สาขาการทำดอกไม้จันทน์
ว้นที่ข่าว : 22/05/2560
ดำเนินการฝึกอบรมให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ จำนวน 20 คน หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการทำพานบายศรี
ว้นที่ข่าว : 10/04/2560
ดำเนินการเปิดฝึกอบรม ให้กับทหารก่อนปลดประจำการหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขา การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก
ว้นที่ข่าว : 21/03/2560
โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย เพื่อติดตามผลการปรับปรุงกระบวนงานในการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ของบริษัทไทยเพิ่มพูลโฮมช็อป
ว้นที่ข่าว : 21/03/2560
รายการที่ 41 - 60 จากทั้งหมด 138 รายการ