ข่าว หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
ข่าวฝึกอบรม
 

หัวข้อข่าว
หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 13/12/2561
ฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 06/12/2561
การฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพเสริม สาขาการก่ออิฐ
ว้นที่ข่าว : 06/12/2561
การฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพเสริม สาขาการก่ออิฐ
ว้นที่ข่าว : 06/12/2561
ฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 06/12/2561
ฝึกอบรมยกระดับ
ว้นที่ข่าว : 28/11/2561
ฝึอยกระดับฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 28/11/2561
ฝึกอบรมโครงการSmart farmers กับการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย 4.0
ว้นที่ข่าว : 13/11/2561
การตรวจติดตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ
ว้นที่ข่าว : 26/07/2561
ฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐฯ สาขา การประกอบอาหารไทย
ว้นที่ข่าว : 08/07/2561
ฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐฯ จำนวน 5 รุ่น
ว้นที่ข่าว : 19/06/2561
ฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐฯ จำนวน 5 รุ่น
ว้นที่ข่าว : 19/06/2561
ฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐฯ รุ่นที่ 1 สาขา การจักสาน
ว้นที่ข่าว : 19/06/2561
ฝึกออบรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ
ว้นที่ข่าว : 24/05/2561
ฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา สาขาช่างตัดเย็บเสื้อผ้า (เสื้อเชิ้ตและเสื้อฮาวาย)
ว้นที่ข่าว : 23/05/2561
เปิดฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร (ประเภทขนม,อาหารว่าง)
ว้นที่ข่าว : 28/02/2561
ฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาการติดตั้งและประยุกต์ใช้งานโซล่าเซลล์
ว้นที่ข่าว : 27/02/2561
ฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา การจักสานผลิตภัณฑ์จากเส้นกก
ว้นที่ข่าว : 25/02/2561
โครงการสัมมนาสร้างเครือข่ายในการพัฒนาฝีมือแรงงานหลักสูตร เทคนิคการสอนงาน
ว้นที่ข่าว : 08/11/2560
เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา การบริการลูกค้าด้วยหัวใจอย่างมืออาชีพ ให้กับสถานประกอบกิจการ
ว้นที่ข่าว : 06/11/2560
รายการที่ 21 - 40 จากทั้งหมด 138 รายการ