ข่าว หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
ข่าวฝึกอบรม
 

หัวข้อข่าว
ฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา สาขาช่างตัดเย็บเสื้อผ้า (เสื้อเชิ้ตและเสื้อฮาวาย)
ว้นที่ข่าว : 23/05/2561
เปิดฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร (ประเภทขนม,อาหารว่าง)
ว้นที่ข่าว : 28/02/2561
ฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาการติดตั้งและประยุกต์ใช้งานโซล่าเซลล์
ว้นที่ข่าว : 27/02/2561
ฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา การจักสานผลิตภัณฑ์จากเส้นกก
ว้นที่ข่าว : 25/02/2561
โครงการสัมมนาสร้างเครือข่ายในการพัฒนาฝีมือแรงงานหลักสูตร เทคนิคการสอนงาน
ว้นที่ข่าว : 08/11/2560
เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา การบริการลูกค้าด้วยหัวใจอย่างมืออาชีพ ให้กับสถานประกอบกิจการ
ว้นที่ข่าว : 06/11/2560
เปิดฝึกอบรมเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2561
ว้นที่ข่าว : 30/10/2560
ฝึกอบรมทหารเกณฑ์ก่อนปลดประจำการ
ว้นที่ข่าว : 19/10/2560
สนพ.ร้อยเอ็ดดำเนินการ เปิดฝึกอาชีพหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร
ว้นที่ข่าว : 18/09/2560
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด มอบหมายให้นางสาวกอบกาญจน์ สุทธิประภา หัวหน้าฝ่าย ส่งเสริม พรบ. ทดสอบมาตรฐานและรับรองความรู้ความสามารถ เปิดฝึกอาชีพ หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน
ว้นที่ข่าว : 18/09/2560
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นางสาวกอบกาญจน์ สุทธิปาะภา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริม พรบ. ทดสอบมาตรฐานและรับรองความรู้ความสามารถ เปิดฝึกอาชีพหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน ระยะเวลาฝึก
ว้นที่ข่าว : 18/09/2560
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด มอบหมายให้ น.ส. กอบกาญจน์ สุทธิประภา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริม พรบ. ทดสอบมาตรฐานและรับรองความรู้ความสามารถ เปิดฝึกอาชีพ หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร
ว้นที่ข่าว : 18/09/2560
สนพ.ร้อยเอ็ด มอบหมายให้ฝ่าย สทร. ดำเนินการเปิดฝึกอาชีพ หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ระยะเวลาฝึก
ว้นที่ข่าว : 18/09/2560
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด ฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร.
ว้นที่ข่าว : 01/08/2560
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด เปิดฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพเสริม สาขา การปูกระเบื้อง
ว้นที่ข่าว : 01/08/2560
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด ร่วมกับ บริษัท โสสุโก้ จำกัด และบริษัท ปูนตรานกอินทรีย์ จำกัด
ว้นที่ข่าว : 01/08/2560
สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาการประกอบอาหารไทย
ว้นที่ข่าว : 01/08/2560
สนพ.ดำเนินการเปิดฝึกอบรม สาขาการทำโอ่งผ้าไหม ให้แก่กลุ่มอาชีพ OTOP และกลุ่มคนพิการ
ว้นที่ข่าว : 05/07/2560
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด ดำเนินการเปิดฝึกอบรม สาขาการทำไวน์ข้าวกล้องหอมมะลิอินทรีย์สู่ตลาด OTOP
ว้นที่ข่าว : 30/06/2560
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด ดำเนินการเปิดฝึกอบรม สาขาผู้ควบคุมรถยกขนาดไม่เกิน 10 ตัน
ว้นที่ข่าว : 29/05/2560
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 104 รายการ