ข่าว หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
ข่าวฝึกอบรม
 

หัวข้อข่าว
การตรวจติดตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ
ว้นที่ข่าว : 26/07/2561
ฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐฯ สาขา การประกอบอาหารไทย
ว้นที่ข่าว : 08/07/2561
ฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐฯ จำนวน 5 รุ่น
ว้นที่ข่าว : 19/06/2561
ฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐฯ จำนวน 5 รุ่น
ว้นที่ข่าว : 19/06/2561
ฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐฯ รุ่นที่ 1 สาขา การจักสาน
ว้นที่ข่าว : 19/06/2561
ฝึกออบรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ
ว้นที่ข่าว : 24/05/2561
ฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา สาขาช่างตัดเย็บเสื้อผ้า (เสื้อเชิ้ตและเสื้อฮาวาย)
ว้นที่ข่าว : 23/05/2561
เปิดฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร (ประเภทขนม,อาหารว่าง)
ว้นที่ข่าว : 28/02/2561
ฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาการติดตั้งและประยุกต์ใช้งานโซล่าเซลล์
ว้นที่ข่าว : 27/02/2561
ฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา การจักสานผลิตภัณฑ์จากเส้นกก
ว้นที่ข่าว : 25/02/2561
โครงการสัมมนาสร้างเครือข่ายในการพัฒนาฝีมือแรงงานหลักสูตร เทคนิคการสอนงาน
ว้นที่ข่าว : 08/11/2560
เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา การบริการลูกค้าด้วยหัวใจอย่างมืออาชีพ ให้กับสถานประกอบกิจการ
ว้นที่ข่าว : 06/11/2560
เปิดฝึกอบรมเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2561
ว้นที่ข่าว : 30/10/2560
ฝึกอบรมทหารเกณฑ์ก่อนปลดประจำการ
ว้นที่ข่าว : 19/10/2560
สนพ.ร้อยเอ็ดดำเนินการ เปิดฝึกอาชีพหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร
ว้นที่ข่าว : 18/09/2560
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด มอบหมายให้นางสาวกอบกาญจน์ สุทธิประภา หัวหน้าฝ่าย ส่งเสริม พรบ. ทดสอบมาตรฐานและรับรองความรู้ความสามารถ เปิดฝึกอาชีพ หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน
ว้นที่ข่าว : 18/09/2560
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นางสาวกอบกาญจน์ สุทธิปาะภา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริม พรบ. ทดสอบมาตรฐานและรับรองความรู้ความสามารถ เปิดฝึกอาชีพหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน ระยะเวลาฝึก
ว้นที่ข่าว : 18/09/2560
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด มอบหมายให้ น.ส. กอบกาญจน์ สุทธิประภา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริม พรบ. ทดสอบมาตรฐานและรับรองความรู้ความสามารถ เปิดฝึกอาชีพ หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร
ว้นที่ข่าว : 18/09/2560
สนพ.ร้อยเอ็ด มอบหมายให้ฝ่าย สทร. ดำเนินการเปิดฝึกอาชีพ หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ระยะเวลาฝึก
ว้นที่ข่าว : 18/09/2560
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด ฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร.
ว้นที่ข่าว : 01/08/2560
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 110 รายการ