ข่าว หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

หัวข้อข่าว
ประกาศรับสมัครฝึกอบรม หลักสูตร การฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่1/2563
ว้นที่ข่าว : 30/08/2562
พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558
ว้นที่ข่าว : 07/08/2562
ฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงานสาขาการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
ว้นที่ข่าว : 22/07/2562
ฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงานสาขาการบริหารเชิงกลยุทธ์เพื่อมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
ว้นที่ข่าว : 26/06/2562
ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด
ว้นที่ข่าว : 14/05/2562
นักพัฒนาฝีมือแรงงานพันธ์ใหม่ เข้าให้คำปรึกษาและวิเคราะห์งานเชิงลึก
ว้นที่ข่าว : 25/04/2562
ประกาศรับสมัครฝึกอบรมตัดแต่งผมสตรีบุรุษ
ว้นที่ข่าว : 25/04/2562
รับสมัครฝึกอบรมช่างแต่งผมสตรี
ว้นที่ข่าว : 18/03/2562
ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ ภายใต้ พ.ร.บ. ส่งเสริม
ว้นที่ข่าว : 13/03/2562
ประกาศเปิดรับสมัครอบรมโครงการด้านโลจิสติกส์ ในวันที่ 10 มี.ค.62
ว้นที่ข่าว : 08/03/2562
ฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงานสาขาเทคนิคการสร้างความปลอดภัยในการแปรรูปอาหาร
ว้นที่ข่าว : 26/02/2562
สนพ.ร้อยเอ็ด
ว้นที่ข่าว : 25/02/2562
ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด เรื่อง การรับสมัครฝึกอบรม หลักสูตรฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2562
ว้นที่ข่าว : 15/02/2562
ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ ภายใต้ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545
ว้นที่ข่าว : 14/02/2562
สนพ.ร้อยเอ็ด ออกหน่วยบริการภายใต้โครงการศูนย์ช่างประจำชุมชนเทิดไท้องค์ราชัน
ว้นที่ข่าว : 15/01/2562
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ดรับสมัครฝึกอบรมเตรียมเข้าทำงาน
ว้นที่ข่าว : 10/01/2562
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด
ว้นที่ข่าว : 04/01/2562
ฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 28/12/2561
ดำเนินการปัจฉิมนิเทศผู้เข้ารับการฝึก
ว้นที่ข่าว : 28/12/2561
ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 27/12/2561
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 172 รายการ