เปิดฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพเสริม สาขาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
...

ดำเนินการเปิดฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพเสริม สาขาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุในเขตอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จำนวน 20 คน ณ ศูนย์ ศสมช ท่านคร อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด โดยมีท่านรองนายกเทศมนตรีเมือง ( ดร.วัฒนพงศ์ ชิตทรงสวัสดิ์ ) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิกอบรม

 


ว้นที่ข่าว : 1/4/2562 16:42:33
ปิดหน้าจอ