หน้าแรก > ปฏิทินกิจกรรม
Share
ปฏิทินกิจกรรม > ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชนร่วมกับจังหวัดโครงการ พอสว.
 
หัวข้อเรื่อง ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชนร่วมกับจังหวัดโครงการ พอสว.
รายละเอียด

วันที่ 4 กรกฏาคม 2559 ผอ.ศพจ.ร้อยเอ็ด มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชนร่วมกับจังหวัดโครงการ พอสว. บ.ดอนกลอย อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด

วันที่ เริ่ม กิจกรรม วันที่เริ่ม :
4 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุด กิจกรรม ถึงวันที่ :
4 กรกฎาคม 2559