หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงานสาขาการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...

วันที่ 22 ก.ค. 62 สนพ.ร้อยเอ็ด เปิดฝึกยกระดับสาขาการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์   (30 ชั่วโมง)ให้กับพนักงานระดับหัวหน้างานบริษัทไทยเพิมพูลโฮมช็อป จำกัดจำนวน 20 คน ณ บริษัทไทยเพิมพูลโฮมช็อป จำกัด


ว้นที่ข่าว : 22/07/2562