หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงานสาขาการบริหารเชิงกลยุทธ์เพื่อมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...

 

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด  เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน  สาขาการบริหารเชิงกลยุทธ์เพื่อมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ให้กับพนักงานระดับหัวหน้างาน ของบริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 20 คน ระยะเวลาฝึก 30 ช.ม. ระหว่างวันที่   24 – 28 มิ.ย. 62  ณ ห้องอบรมบริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด


ว้นที่ข่าว : 26/06/2562