หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
เปิดฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพเสริม สาขาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

ข่าวฝึกอบรม

...

ดำเนินการเปิดฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพเสริม สาขาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุในเขตอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จำนวน 20 คน ณ ศูนย์ ศสมช ท่านคร อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด โดยมีท่านรองนายกเทศมนตรีเมือง ( ดร.วัฒนพงศ์ ชิตทรงสวัสดิ์ ) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิกอบรม

 


ว้นที่ข่าว : 01/04/2562