หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ดเปิดฝึกอบรมให้แก่เกษตรกรยุคใหม่ สาขา DSD Smart Farmers

ข่าวฝึกอบรม

...

29-31 มี.ค.62. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ดเปิดฝึกอบรมให้แก่เกษตรกรยุคใหม่ สาขา DSD Smart Farmers จำนวน 20 คน. ณ ห้องประชุม อบต. โพธิ์ใหญ่ อ. พนมไพร จ. ร้อยเอ็ด. โดยมีนายก อบต. โพธิ์ใหญ่ ให้เกียรติกล่าวเปิดการฝึกอบรม

 


ว้นที่ข่าว : 01/04/2562