หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ดเปิดฝึกอบรมให้แก่เกษตรกรยุคใหม่ สาขา DSD Smart Farmers

ข่าวฝึกอบรม

...

26-28 มี.ค. 62 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ดเปิดฝึกอบรมให้แก่เกษตรกรยุคใหม่ สาขา DSD Smart Farmers  จำนวน 20 คน ณ  อบต.เด่นราษฎร์ อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด

 


ว้นที่ข่าว : 01/04/2562