หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ดเปิดฝึกอบรม สาขา DSD Smart Farmers

ข่าวฝึกอบรม

...

21-23 มี. ค. 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ดเปิดฝึกอบรม สาขา DSD Smart Farmers ให้แก่เกษตรกรยุคใหม่ จำนวน 20 คน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านนิเวศน์ อ. ธวัชบุรี จ. ร้อยเอ็ด

 


ว้นที่ข่าว : 01/04/2562