หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
จัดฝึกอบรม สาขา DSD Smart Farmers.

ข่าวฝึกอบรม

...

15-17 มี. ค. 62. จัดฝึกอบรม สาขา DSD Smart Farmers. จำนวน 20 คน ณ. ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย อ. ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด


ว้นที่ข่าว : 18/03/2562