หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
กิจกรรมการปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 2/2562 จำนวน 2 สาขา ได้แก่ ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร,สาขาช่างแต่งผมสตรี

ข่าวฝึกอบรม

...

วันที่ 27 ก.พ.2562 ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 ดำเนินกิจกรรมการปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 2/2562 จำนวน 2 สาขา ได้แก่ ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร,สาขาช่างแต่งผมสตรี ณ สนพ.ร้อยเอ็ด

 

 


ว้นที่ข่าว : 27/02/2562