หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
ฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา DSD smart farmers อำเภอเสลภูมิ

ข่าวฝึกอบรม

...

วันที่ 25-27ก.พ.2562 ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน2  ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา DSD smart farmers จำนวน 20 คน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเสลภูมิ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

 


ว้นที่ข่าว : 27/02/2562