หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงานสาขาเทคนิคการสร้างความปลอดภัยในการแปรรูปอาหาร

ฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน

...
...

 สนพ.ร้อยเอ็ด เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงานสาขาเทคนิคการสร้างความปลอดภัยในการแปรรูปอาหาร ให้กับพนักงานสถานประกอบกิจการ จำนวน 20 คน ระยะเวลาฝึก 30 ช.ม. ตั้งแต่วันที่ 25 ก.พ. - 1 มี.ค. 2562 ณ ห้องประชุมบริษัทกฤษกรณ์ออร์แกนิคส์ฟาร์ม จำกัด  อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด


ว้นที่ข่าว : 26/02/2562