หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานนวดไทย ระดับ 1

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา พนักงานนวดไทย ระดับ 1  ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน จำนวน  14  คน ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด


ว้นที่ข่าว : 25/02/2562