หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
รสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกเตรียมเข้าทำงานรุ่นที่ 2/2562 สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร และและสาขาช่างแต่งผมสตรี

ข่าวฝึกอบรม

...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด ดำเนินการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกเตรียมเข้าทำงานรุ่นที่ 2/2562 สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร และและสาขาช่างแต่งผมสตรี

 


ว้นที่ข่าว : 25/02/2562