หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพเสริม สาขาการประกอบอาหารไทย กลุ่มผู้สูงอายุ

ข่าวฝึกอบรม

...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพเสริม สาขาการประกอบอาหารไทย กลุ่มผู้สูงอายุ จำนวน 20 คน ณ  บ้านวังใหญ่ ตำบลกกโพธ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2562

 


ว้นที่ข่าว : 21/01/2562