หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด จัดฝึกอบรมโครงการ Smart Farmersอำเภอเกษตรวิสัย

ข่าวฝึกอบรม

...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด จัดฝึกอบรมโครงการ Smart Farmers กับการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย 4.0 ระหว่างวันที่  18-20 ม. ค. 2562  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมืองบัว. อ. เกษตรวิสัย จ. ร้อยเอ็ด โดยมี นายประภาส ศรีวงษ์กลาง. นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเมืองบัว. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการฝึกอบรม

 


ว้นที่ข่าว : 21/01/2562