หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
เปิดฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงานสาขากิจกรรมกลุ่มคุณภาพ สู่ SME 4.0

SME 4.0

...
...

13 มกราคม  2562 สนพ.ร้อยเอ็ด  เปิดฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงานสาขากิจกรรมกลุ่มคุณภาพ สู่ SME 4.0 จำนวน 100 คน ให้กับพนักงาน ของบริษัทโตโยต้า ร้อยเอ็ด ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด ระหว่างวันที่  13 มกราคม  2562  และในวันที่ 17 กุมภาพันธ์  2562 ณ ห้องประชุม บริษัทซีโตโยต้า ร้อยเอ็ด  จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

 


ว้นที่ข่าว : 14/01/2562
ไฟล์แนบ ::ฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงานสาขากิจกรรมกลุ่มคุณภาพ สู่ SME 4.0 ดาวน์โหลด