หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
ฝึกอบรมตำรวจ

ตำรวจ

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

 

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ดร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดฝึกอบรม หลักสูตรอาชีพเสริม สาขา การตัดผมชายเบื้องต้น ให้แก่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่เป็นข้าราชการตำรวจ จำนวน 26 นาย ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 14 – 18 มกราคม 2562 ณ ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

 


ว้นที่ข่าว : 14/01/2562