หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด ดำเนินการทดสอบมาตรฐานภาคความรู้(E-testing) บำรุงรักษารถยนต์

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด ดำเนินการทดสอบมาตรฐานภาคความรู้(E-testing) สาขา บำรุงรักษารถยนต์ ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา  จำนวน  46 คน


ว้นที่ข่าว : 25/12/2561