หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
ฝึกหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา dsd smart farmers ณ สำนักงานเทศบาลตำบลชัยวารี

ข่าวฝึกอบรม

...

ดำเนินการเปิดฝึกหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา dsd smart farmers ณ สำนักงานเทศบาลตำบลชัยวารี อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด ฝึกระหว่างวันที่ 25-27 ธค 2561 จำนวน 20 คน


ว้นที่ข่าว : 25/12/2561