หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ดอบรมโครงการ Smart Farmers

ข่าวฝึกอบรม

...

14-16 ธค 61. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด. จัดฝึกอบรมโครงการ Smart Farmers สู่การเปลี่ยนแปลงประเทศไทย 4.0  มุ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ฯลฯ ในตลาดออนไลน์. ณ เทศบาลตำบลเมืองสรวง อ. เมืองสรวง จ. ร้อยเอ็ด.


ว้นที่ข่าว : 24/12/2561