หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
ฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน

โฟล์คลิฟท์

...
...
...

วันที่ 20 ธันวาคม  2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด  โดยฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 เปิดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน  สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยก (Forklift)  ให้กับพนักงานระดับปฏิบัติการ  ของ บ.ไทยเพิ่มพูล โฮมช็อป จำนวน 20 คน  ระยะเวลาฝึก 30 ช.ม. ระหว่างวันที่  17 – 21 ธันวาคม  2561  ณ  บริษัทไทยเพิ่มพูล โฮมช็อป อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

 

 


ว้นที่ข่าว : 20/12/2561