หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน

Forklift

...
...

วันที่ 11 ธันวาคม  2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด  โดยฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 เปิดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน  สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยก (Forklift)  ให้กับพนักงานระดับปฏิบัติการ  ของ บ.แทร็กซ์อินเตอร์เทรด จำนวน 20 คน        ระยะเวลาฝึก 30 ช.ม. ระหว่างวันที่  11 – 15 ธันวาคม  2561  ณ  บริษัทแทร็กซ์อินเตอร์เทรด   อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด


ว้นที่ข่าว : 13/12/2561