หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
โครงการสัมมนาสร้างเครือข่ายในการพัฒนาฝีมือแรงงานหลักสูตร เทคนิคการสอนงาน

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด โดยนายชาติชาย สุจินพรัหม ผู้อำนวยการฯ จัดโครงการสัมมนาสร้างเครือข่ายในการพัฒนาฝีมือแรงงาน หลักสูตร เทคนิคการสอนงาน ในระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด โดยมีหัวหน้างาน ผู้จัดการฝ่ายบุคคล  ผู้จัดการทั่วไป พร้อมทั้ง     วิยากรภายนอก เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ วัตุประสงค์โครงการเพื่อส่งเสริมเครือข่ายในการพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 


ว้นที่ข่าว : 08/11/2560
ไฟล์แนบ ::หลักสูตร เทคนิคการสอนงาน ดาวน์โหลด