หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา การบริการลูกค้าด้วยหัวใจอย่างมืออาชีพ ให้กับสถานประกอบกิจการ

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด นำโดย นายชาติชาย สุจินพรัหม ผู้อำนวยการฯ ดำเนินการเปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา การบริการลูกค้าด้วยหัวใจอย่างมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 6 – 8 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมโรงแรมสาเกตุนคร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เพื่อยกระดับฝีมือแรงงานให้กับแรงงานสถานประกอบกิจการ ได้ใช้ประโยชน์ในการดำเนินกิจการต่อไป

 


ว้นที่ข่าว : 06/11/2560
ไฟล์แนบ ::เปิดฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา การบริการลูกค้าด้วยหัวใจอย่างมืออาชีพ ดาวน์โหลด
ไฟล์แนบ ::เปิดฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา การบริการลูกค้าด้วยหัวใจอย่างมืออาชีพ ดาวน์โหลด
ไฟล์แนบ ::เปิดฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา การบริการลูกค้าด้วยหัวใจอย่างมืออาชีพ ดาวน์โหลด
ไฟล์แนบ ::เปิดฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา การบริการลูกค้าด้วยหัวใจอย่างมืออาชีพ ดาวน์โหลด