หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
เปิดฝึกอบรมเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2561

เตรียมเข้าทำงาน

...
...
...
...
...

 

สนพ.ร้อยเอ็ด เปิดรับฝึกอบรม วันนี้ 30 ตุลาคม 2560

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด ฝ่ายแผนงานและพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงาน ดำเนินการทดสอบความถนัดภาคทฤษฎีและสัมภาษณ์ผู้สมัครฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงานรุ่นที่ 1/2561 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด รวมจำนวนทั้งสิ้น 69 คน ดังนี้

1.สาขาช่างไฟฟ้า จำนวน 13 คน

2.สาขาช่างประกอบโครงอลูมีเนียม จำนวน 1 คน 

3.สาขาช่างเชื่อม จำนวน 3 คน 

4.สาขาช่างซ่อมเครื่องยนต์ จำนวน 19 คน

5.ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม จำนวน 3 คน

6.สาขาพนักงานนวดไทย จำนวน 19 คน

7.สาขาช่างแต่งผมสตรี จำนวน 11 คน

 


ว้นที่ข่าว : 30/10/2560
ไฟล์แนบ :: ดาวน์โหลด
ไฟล์แนบ :: ดาวน์โหลด
ไฟล์แนบ :: ดาวน์โหลด
ไฟล์แนบ :: ดาวน์โหลด
ไฟล์แนบ :: ดาวน์โหลด