หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
ฝึกอบรมทหารเกณฑ์ก่อนปลดประจำการ

ฝึกอบรม

...
...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด โดย นายชาติชาย สุจินพรัหม ผู้อำนวยการฯ   ดำเนินการเปิดฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพเสริมให้กับกลุ่มเป้าหมายทหารก่อนปลดประจำการ จำนวน ๔๐ คน ในหลักสูตรอาชีพเสริมสาขาช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร  ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๓๐ ชั่วโมง  ณ  มณฑลทหารบกที่ ๒๗ ค่ายประเสริฐสงคราม อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

 


ว้นที่ข่าว : 19/10/2560
ไฟล์แนบ ::ฝึกอบรมให้กับกลุ่มเป้าหมายทหารก่อนปลดประจำการ ดาวน์โหลด
ไฟล์แนบ :: ดาวน์โหลด
ไฟล์แนบ :: ดาวน์โหลด
ไฟล์แนบ :: ดาวน์โหลด
ไฟล์แนบ :: ดาวน์โหลด