หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ ให้คำปรึกษา แนะนำการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐาน

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ ให้คำปรึกษา แนะนำการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและขยายสาขาการทดสอบให้หลายๆสาขามากขึ้น เพิ่มความรู้และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการสนับสนุนต่างๆจากพรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน2545 มีบุคลากรจากสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จำนวน50คน ในวันพุธที่  28 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมเมืองไพร โรงเเรมสาเกตุนคร อำเภอเมือง จังหวัดโดยประธานสภาอุตสากรรมจังหวัดร้อยเอ็ดให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมและนายชาติชาย สุจินพรัหม ผอ.สนพ.ร้อยเอ็ดเป็นวิทยากร


ว้นที่ข่าว : 30/06/2560