หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สำนักพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ดส่งเสริมแรงงานท้องถิ่นด้านงานบริการสุขภาพ โดยดำเนินการสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1 สาขาพนักงานนวดไทย

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...

สำนักพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ดส่งเสริมแรงงานท้องถิ่นด้านงานบริการสุขภาพ โดยดำเนินการสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1  สาขาพนักงานนวดไทย จำนวน 9 คน ในวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560


ว้นที่ข่าว : 20/06/2560