หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ดดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ1 สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ดดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ1 สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้กับพนักงานช่างไฟฟ้าประจำโรงงาน และช่างไฟฟ้าอิสระ สอบระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2560 ผลการทดสอบ ดังนี้ 1.)ผู้เข้าสอบ จำนวน 15 คน 2.)ผู้ผ่านจำนวน 11 คน สรุปเป้าหมายทั้งปี 590 คน  ผู้เข้าสอบ 550 คน  ผู้ผ่าน 448 คน


ว้นที่ข่าว : 09/06/2560